Ik1.jpg

The Artist

He started taking courses in graphic design at the Antwerp Academy.  Followed a two year sculpture class in Holland and ended at the Academy of Anderlecht for a five year course printmaking.  All in evening classes. During summer holidays in the south of France he got in touch with oil painting.  In total fourteen years of guidance between 1977 and 2006.   

What was he looking for all these years when in fact he was occupied with quite a responsible job at the office? Did he find anything? If yes, what was the outcome? The answers to these questions don’t bother him, are of no importance.  It has been a time, and it still is, of longing to express himself in a creative manner.  To give his soul a way to discover itself. It’s about experiencing the following of one’s own path with the open eyes of the not knowing child. It's about passion and feeling joy when art comes into one’s life.

 

De Kunstenaar

Aan de Academie van Antwerpen volgde hij toegepaste grafiek. In Nederland ging hij beeldhouwen en aan de Academie van Anderlecht volgde hij vrije grafiek. Dat alles in avondcursus. Tijdens vakanties in het zuiden van Frankrijk leerde hij vrij schilderen. Alles bij elkaar veertien jaar begeleiding tussen 1977 en 2006 alvorens hij zijn eigen vorm van vrije expressie vindt.

Waar was hij naar op zoek al die tijd, terwijl hij voltijds werkte en een verantwoordelijke job had?   Heeft het hem iets opgeleverd? En zo ja wat was het resultaat?  Het ant-woord op die vragen is voor hem van geen belang.   Het was een tijd, en dat is het trouwens nog steeds, van verlangen om met zijn handen iets te maken, van gedrevenheid om zich creatief uit te drukken en de schep-pende kracht in hem een uitweg te geven.   Het gaat over onderweg zijn en beleven, over passie en goed voelen daar waar hij met kunst en creativiteit in aanraking komt.

 

L'Artiste

Avant de trouver sa manière personnelle d’exprimer son art, il a suivi des cours de graphisme appliqué à l’Académie d’Anvers, de sculpture aux Pays-Bas et enfin de graphisme libre à l’Académie d’Anderlecht, le tout en cours du soir. Pendant des séjours de vacances d'été dans le sud de la France, il a découvert la peinture à l'huile. Au total quatorze années de guidance entre 1977 et 2006.  

Quelle était l’objectif de sa recherche pendant tout ce temps, qu’est-ce que ça lui a apporté ?  Alors qu’il était engagé à temps plein au bureau, et qu’il lui restait peu de temps libre.  La réponse n’a pas d’importance pour lui. Il s’agissait surtout d’un désir de créer quelque chose de ses mains, sa passion de s’exprimer de manière créative et sa façon de respecter la force créatrice en lui. L’acte de création et l’expérience vécue pendant la création, avec l’esprit innocent d’un enfant, lui procurent de la joie de vivre.

 

Der Künstler

An der Akademie in Antwerpen folgte er Kurse in Grafikdesign. In Holland einer zweijährigen Skulpturenklasse und einen fünfjährigen Kurs an der Akademie in Anderlecht für freie Grafik.  Alles im Abendunterricht. Während der Ferien im Süden von Frankreich, lernte er frei zu malen. In allem Vierzehn Jahre Anleitung zwischen 1977 und 2006. Was suchte er all diese Jahre, als er in der Tat mit einer sehr verantwortungsvollen Arbeit im Büro beschäftigt war? Hat er etwas gefunden? Wenn ja, was war das Ergebnis? Die Antwort spielt keine Rolle und ist für ihn nicht wichtig. Es war vor allem der Wunsch, und das ist es noch immer, etwas mit den Händen zu schaffen, die Leidenschaft, sich kreativ auszudrücken und wie die schöpferische Kraft in sich selbst zu respektieren.  Um seiner Seele einen Weg zu geben, sich selbst bekannt zu machen. Es geht darum, den eigenen Weg mit den offenen Augen des nicht kennenden Kindes zu erleben. Es geht um Leidenschaft und Freude, wenn Kunst in ein Leben kommt.